חברת ברגהוף ישראל

מי היא חברת ברגהוף ישראל?


מאז שנת 2004, שנת יווסדה של ברגהוף ישראל, אנו מנסים לבסס את מעמדנו גם במדינתנו שלנו, בייחוד כתוצאה מהגידול המתמיד בביקוש להפצתם של מוצרי ברגהוף בשוק העולמי. בכוונתנו להרחיב את פעילותנו, בטווח הארוך, על ידי שיתוף פעולה אינטנסיבי עם חנויות, יצרני מטבחים, חברות וערוצי הפצה אחרים.


חנות ברגהוף אשדוד

חנות ברגהוף אשדוד

חנות ברגהוף אשדוד